Kontakta oss

Föreningen

Email: syntaxoru@gmail.com

Facebook: facebook.com/syntaxoru

Instagram: instagram.com/syntax_oru

Discord: discord.gg/nerS9KU


Styrelse

Styrelsen
Från vänster till höger: Anton, Alexander, Alfred, Hannes & Fria.

Ordförande

Alfred Elfving
ordforande.syntax@gmail.com

Ekonomiansvarig

Alexander Benteby
ekonomiansvarig.syntax@gmail.com

Eventansvarig

Hannes Halm
eventansvarig.syntax@gmail.com

Marknadsföringsansvarig

Fria Khorshid
marknadsforingsansvarig.syntax@gmail.com

Webbansvarig

Anton Larsson
webbansvarig.syntax@gmail.com