Medlemsavtal


Dataföreningen Syntax
Örebro Universitet
Avtalstid: höstterminen 2022 & vårterminen 2023

§ Medlemskapet är personligt och kan inte överlämnas till någon annan.

§ Medlemskap kan avbrytas genom skriftligt eller muntligt meddelande till en styrelsemedlem.

§ Medlemskap i Syntax kräver även medlemskap i Örebro studentkår, samt medlemskap i sektionen TekNat.

§ Medlemskapet gäller ett skolår.

§ Ett medlemskap kan bli avbrutet omedelbart med god anledning av styrelsens ordförande.

§ Som medlem får du tillgång till att vistas i föreningslokalen när den är öppen.

§ Som medlem får du medlemsrank på föreningens Discord-server för tillgång till medlemsdelen av servern.

§ Föreningen har rätt att ändra medlemsavtalet och nytt medlemsavtalet och nytt medlemsavtal träder i kraft 15 dagar efter att ändringen blivit publicerat.