Medlemsavtal

Dataföreningen Syntax

Örebro Universitet
Avtalstid: HT22 – VT23

  • Medlemskapet är personligt och kan inte överlämnas till någon annan.
  • Medlemskap kan avbrytas genom skriftligt eller muntligt meddelande till en styrelsemedlem.
  • Medlemskap i Syntax kräver även medlemskap i Örebro studentkår, samt medlemskap i sektionen TekNat.
  • Medlemskapet gäller ett skolår.
  • Ett medlemskap kan bli avbrutet omedelbart med god anledning av styrelsens ordförande.
  • Som medlem får du tillgång till att vistas i föreningslokalen när den är öppen.
  • Som medlem får du medlemsrank på föreningens Discord-server för tillgång till medlemsdelen av servern.
  • Föreningen har rätt att ändra medlemsavtalet och nytt medlemsavtalet och nytt medlemsavtal träder i kraft 15 dagar efter att ändringen blivit publicerat.